Inzicht in fietsreistijden
Inzicht in de daadwerkelijke reistijden en de locaties waar vertragingen zitten is voor beheerders van ons fietsnetwerk van groot belang. De gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven en Helmond hebben in de afgelopen jaren gekeken naar de effecten van het aanpassen van de meest fietsonvriendelijke kruispunten. Als resultaat is er in de tweede helft van 2017 een proef gestart waarbij de doorstroming van de fietsers wordt verbeterd door hen voorrang te geven op bepaalde plekken.